Der var engang for længe siden, under indianerkrigene, en ung indianerkriger.

Hans stamme var i fare, og der var fortvivlelse og uro omkring i lejren. En nat havde den unge indianer en drøm. Han så en ørn flyve 4 gange i en cirkel over lejren. Den skreg med sin ørnestemme. “Følg mig, følg mig, jeg skal lede jer i sikkerhed. Hav tillid, følg mig”.

Næste morgen vågnede indianeren ved lyden af et ørnehyl. Han skyndte sig ud af tipien, og rådførte sig med de gamle. De havde intet at tabe, og besluttede at følge indianerens vision på ørnens vej.  Stammen fulgte ørnen som fløj over dem, og den ledte dem ind i de magiske bjerge, der i dag hedder Badlands.
Her fandt stammen skjul indtil faren var drevet over, og således førte ørnen lakotaerne i sikkerhed. Fra den dag, blev den unge indianer kaldt Eagle Road, og navnet er båret af 7 generationer frem til i dag.

Den syvende generation er bl.a. mine børn, Sander, Lukas og Ina Eagle Road

May you find within each day,
The vision to guide you on your way.

<