Ved køb og levering af telte i Danmarkbetales hele beløbet eller 70% (1.rate) ved bestilling og restbeløbet 30% (2.rate) senest 8 dage efter levering eller afhentning på Eagleroad.
Ved specialordre for særligt jurter, betales det fulde beløb ved bestilling.
Vores telte er specielt fremstillet efter hver enkelt kundes ønske og derfor er det nødvendigt med en økonomisk sikkerhed og garanti både for Jer og for os. Denne model sikrer dette.

Undtaget er køb af tipierhvor der betales 50% (1.rate) ved bestilling og 50% (2.rate) senest 8 dage efter levering eller afhentning på Eagleroad.

Ved salg til lande udenfor Danmark indbetales hele fakturabeløbet og fragt ved bestilling. Det samme gælder salg til Grønland og Færøerne.
Salg til lande i EU eller udenfor EU’s grænser fratrækkes dansk moms og der betales told og moms hos det pågældende lands toldmyndighed ved udlevering/afhentning.

Ordrebekræftelse er først endelig, når kunden har betalt 1.rate eller hele beløbet og godkender derved det skriftlige tilbud og leveringsaftaler med Eagleroad.

Vi vil gerne belønne dem, der tænker en sæson forud. Derfor giver vi en rabat ved køb af telte fra 1. oktober til 1. februar.

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms 25% ved afhentning på Eagleroad. Videre fragtomkostninger skal tillægges.

Undtaget er priserne på de mongolske jurter og pavilloner, hvor fragten betales særskilt uanset om de afhentes på Eagleroad eller leveres direkte til kunden fra vores systue.

Vi tilbyder at levere, rådgive og hjælpe med opsætning til en favorabel pris. Vi kan dog ikke levere tipistænger over 10m, som derfor skal sendes med fragtmand. Hvis vi står for al opsætning tager vi timeløn. Det bedste er at kunden selv, under rådgivning og i samarbejde med os, sætter teltet op. Derved opnås et bedre udgangspunkt for vedligeholdelse, opsætning og nedtagning efterfølgende. Vi har desværre ikke opsætningsvejledning til alle telttyper, da de ofte er forskellige efter kundens ønsker. Vi er altid til rådighed med råd og vejledning i hverdage ml. kl. 10.00 -16.00 men ring endelig og spørg efter Johanne eller Dennis, så hjælper vi så godt vi kan.

Leveringbetingelser

Levering fra 3 til 42 dage, alt efter om det haves på lager. Der tages forbehold for ferie og helligdage, der kan betyde længere leveringstid.

Leveringstiden gælder fra vores registrering af første afdrag eller hele beløbet på vores konto.

Ligeledes må det forventes, at der kan opstå længere leveringstid i højsæsonen, der løber fra 1. april til 1. august.

Eagleroad har ansvar for at produktet udleveres til den aftalte dato og tidspunkt. Hvis der opstår forhindringer, der udsætter leveringstiden, skal kunden informeres senest dagen før leveringsdatoen.

Hvis der laves om på den forudindgåede aftale eller ordre skal det ske skriftligt eller pr. e-mail mellem Eagleroad og kunden.

Eagleroad rådgiver og vejleder gerne ved køb til opsætningen. Skriftlig vejledning til opsætning af tipier medfølger. Til andre telte vejledes ved aflevering eller afhentning.

Hvis Eagleroad står for levering og opsætning betales et aftalt beløb. Ved store opgaver kan det blive nødvendigt at hyre ekstra folk til opgaven, hvis køber ikke kan stille med tilstrækkeligt mandskab. Det aftales mellem kunden og Eagleroad, hvor mange folk og timer, der skal bruges til projektet.

Eagleroad's garanti og ansvar

Eagleroad forholder sig til den gældende danske lovgivning vedr. købelov og reklamationsret af produktets kvalitet.

Reklamationen af telte bliver videresendt til vores producent og partner FAM Tents, der behandler reklamationen i iht. gældende lovgivning.

Garantier på materialer og syninger

Akryl – 5 år på materiale og imprægnering. Der må KUN rengøres med blød børste og rent vand med lidt sulfo. Brug IKKE højtryksrenser og andre kemikalier end de af Eagleroad anbefalede produkter.

Bomuld og bomuld/polyester – 2 år på materialerne.
Syninger – 2 år.

Imprægnering på telte af bomuld og bomuld/polyester – 1 år, hvis teltene ikke står permanent, 6 mdr. hvis teltene er opsat permanent eller mere end 2 mdr.

Der er nye typer af råd og skimmelsvampe hvert år og der kommer flere og flere restrektioner på de kemikalier, der bruges til imprægnering. De stramme regler og lovgivning gør det svært at finde effektiv imprægnering og samtidig bibeholde den lange garanti på imprægneringen. Det anbefales, at imprægnere hvert eller hvert andet år alt efter brugen af teltene. Rengøring af teltene er vigtig, da råd og skimmel vokser i det fine jordstøv, der samles i folderne og i syningerne på teltdugen. Jo bedre du vedligeholder dit telt desto længere har du det.

Der er ingen fortrydelsesret på vores telte, da teltene produceres specielt efter den enkelte kundes ønsker og bestilling. Det betyder, at når teltet er bestilt og sat i produktion kan handlen ikke gå tilbage.

Eagleroad fralægger sig ansvar for produktet, hvis kunden ikke har fulgt de anvisninger og vejledninger, der følger med tilbuddet og aftalen ved køb af produktet. Hvis kunden selv står for opsætningen af teltet, er det på dennes eget ansvar at opsætningen er udført korrekt og i overensstemmelse med anvisningerne, skriftlige som mundtlige. Vi er til rådighed i hverdage og efter aftale i weekenderne med hjælp til opsætning.

Ved opsætning af jurt og pavilloner skal Eagleroad være tilstede ved opsætningen til vejledning og kontrol af opsætningen, hvis vores garanti skal overholdes. Vejledningen og kontrolbistand er gratis, men kunden betaler for befordring tur/retur efter statens takst.

Ved ethvert indgreb eller ændring på varens konstruktion eller design af andre end Eagleroad frafalder reklamationsret og garanti.

Ved ulykker ved opsætning og nedtagning, foretaget af kunden eller andre, fralægger Eagleroad sig ansvaret. Hvis opsætningen foretages af Eagleroad dækker dennes forsikring eventuelle materielle eller personskader under opsætning.

Eagleroad kan ikke drages til ansvar for skader forvoldt af vejret f. eks. storm eller kraftig hagl. Husk det er telte, der kræver vedligeholdelse, omtanke og forudseenhed mht. vejr- og jordbundsforhold.

Da vores telte er lavet af naturmaterialer, kan der opstå små farvenuancer i stoffet. Det er desværre ikke muligt, at forudse under produktionen, hvordan kanvassen reagerer på UV, fugtighed og algetryk i opsætningsområdet.

Eagleroad dækker ikke manglende teltdele, hvis dette har været taget i brug eller leveret på offentlig tilgængelige steder uden opsyn.

Eagleroad’s ansvar og garanti dækker ikke delelementer, der monteres på telttyper fra andre producenter end Eagleroad Historiske Telte. Delelementer til teltene er specielt fremstillet til vores design som garanterer for vores produkters holdbarhed og sikkerhed.

Eagleroad tager ikke varer retur, hvis kunden fortryder valget af farve på teltet, da teltet er specielt syet efter kundens ønske og vi derfor ikke har mulighed for at videresælge teltet.

Prislisterne på hjemmesiden er vejledende og Eagleroad forbeholder sig ret til ændringer i priserne f.eks. ved kurs stigninger eller pludselige prisstigninger på tekstil- og trævaremarkedet. Hvis der er tastefejl i teksten på hjemmesiden f.eks. i mål- og materialeangivelser, er Eagleroad ikke forpligtet til, at levere teltene, men kunden vil få refunderet det indbetalte beløb.

Kundens ansvar

Kunden har ansvaret for at læse vejledning for opsætning og vejledning af anvendelsen og brugen af vores telte. Det være sig skriftlig som mundtlig vejledning, til visse telttyper medfølger ikke skriftlig vejledning.

Kunden har ansvaret for at kende til Eagleroad’s leverings- og betalingsbetingelser enten gennem hjemmesiden eller de tilsendte betingelser ved bestilling.

Er I i tvivl om leveringsdato og eventuelt aflæsningstidspunkt, så kontakt Eagleroad.

Kunden skal sørge for, at det er muligt, at levere produktet på opsætningsstedet, at bil, trailer eller lastvogn kan aflevere uden problemer mindst 10m fra opsætningsstedet, hvis ikke andet er aftalt skriftligt. Hvis Eagleroad står for levering, er det kundens ansvar at aflæsse fra lastbil.

Kunden stiller primært selv med folk til opsætning efter aftale med Eagleroad. Dette sikrer, at senere nedtagning og opsætning kan foregå efter den foreviste vejledning og information af Eagleroad.

Kunden skal kontrollere, at teltet er i overensstemmelse med bestillingen ved levering. Ved eventuelle mangler af teltdele rettes henvendelse til Eagleroad.

<