Med udgangspunkt i mine oplevelser blandt det indianske folk i USA tilbyder jeg foredrag om indianernes livsvilkår, ritualer og kultur.

Foredraget er en blanding af historiske fakta, stemningsfulde sange og personlige fortællinger.

De kunne noget, de indianere – og der lægges i foredraget vægt på, hvordan vi i dag kan lære noget om personlig gennemslagskraft og social sammenhængskraft af indianernes generelle livsanskuelse og forhold til naturen.

<