Personlig udvikling og gennemslagskraft er – og har altid været – en forudsætning for vækst. Personlig såvel som organisatorisk. Ligesom den enkeltes trivsel, velvære og sociale kompetencer har afgørende betydning for organisationers læring, processer og resultater.

De oprindelige stammesamfund havde stor viden om dette, og mange af de redskaber de benyttede til at opretholde deres struktur og sammenhængskraft er bevaret i ritualer, fortællinger og generelle livsanskuelser og værdier.

Denne viden bringer vi i spil, for at genskabe en forståelse for vores indbyrdes afhængighed og skabe en bevægelse væk fra den stærke individualisme i retning af mere helhedsforståelse.

Vi sætter mennesker og organisationer i stand til at integrere helhedstænkning i hverdagslivet og i organisationers etiske målsætning og sociale ansvar.

Vi arbejder med emner som

  • Moderne stresshåndtering
  • Coaching
  • Personaletrivsel
  • Velvære og næring til krop, psyke, sind og ånd
  • Etik og sunde grænser i kommunikation
  • At kende sig selv – selverkendelse
  • Succes som menneske og som leder – herunder selvledelse og selvprogrammering
  • Spiritualitet (åndsnærvær)
  • Relationer og tydelig grænsesætning
  • Sundhed, kost og ernæring.

Eagleroad’s grundlag

Eagleroad blev grundlagt som foredrags- og kursusvirksomhed tilbage i 1995. Virksomheden ejes og drives i dag af Johanne Eagleroad og omfatter såvel et kursuscenter som foredragsvirksomhed, arrangør af firmaevents, workshops, teambuilding, arbejde med børn og unge samt individuel terapi.

Der trækkes i udpræget grad på vores store og mangeårige viden indenfor den gamle indianske og nordiske naturtro, visdom og kultur. Vi benytter bl.a. leg, musik, historiefortælling, naturoplevelser, træning med heste og fælles madlavning i naturen til at opnå indsigt i menneskets væsen og muligheder. Derudover har vi et stort netværk af stærke og inspirerende samarbejdspartnere.

Der tilbydes såvel færdige programpakker som skræddersyede løsninger tilpasset et konkret behov.

<